Det norske forsvars forskningsinstitut (FFI)

Påvirkning af det norske stortingsvalg

Blev det norske stortingsvalg udsat for udenlandsk påvirkning?

Den 13. september 2021 blev der afholdt valg til det norske parlament Stortinget. Som led i norske regerings indsats for at undgå udenlandsk påvirkning undersøgte vi, hvorvidt udenlandske aktører forsøgte at påvirke udfaldet af stortingsvalget.

Sådan gjorde vi

I samarbejde med Forsvarets Forskningsinstitut og Common Consultancy undersøgte vi, om og hvordan desinformation og propaganda fra udenlandske aktører blev spredt på norske hjemmesider, Facebook og Twitter. Vi kiggede især efter inautentisk aktivitet på Facebook og Twitter for at identificere målrettede forsøg på manipulation.

 
0
1
 
0
1
2
3
4
5
 
0
1
 
.
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
 
.
 
0
1
2
 
0
1
 
0
1
2
3
4
5
6
7

Det fandt vi ud af

Vi undersøgte 151 mio. opslag fra hjemmesider og sociale medier, og vi fandt ikke tegn på direkte valgpåvirkning fra udenlandske aktører. Men vi afdækkede aktive forsøg på at påvirke et norsk publikum.

Relativt billige og tilgængelige teknologier samt usofistikerede og manipulationsteknikker, der nemt kan opdages, bruges af flere aktører for at forsøge at påvirke den norske offentlighed.

Facebook og Twitter er stadig egnede som platforme til påvirkningsoperationer til trods for deres forsøg på at stoppe inautentisk aktivitet og spredning af desinformation.

Vores gennemgang af tidligere påvirkningsoperationer viser, at udenlandsk påvirkning af valg i demokratiske stater i stor grad sker indirekte og subtilt over lang tid ved gradvidst at påvirke befolkningens holdninger og virkelighedsopfattelse.

Vores anbefaling var, at norske myndigheder tager højde for det i fremtidige undersøgelser, så de bedre kan opfange påvirkning af nordmænds virkelighedsopfattelse, værdier og tillid over tid.

Vil du vide mere?
Tag kontakt til Håvard

Håvard Lundberg

Håvard Lundberg +4795793255 haavard@ogtall.no

Download rapporten
Samarbejde
Det norske forsvars forskningsinstitut (FFI)
År
2022