Om Analyse & Tal

Hvem er vi?

Analyse & Tal er et kooperativt analysebureau med ~30 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Aarhus, Oslo og Harstad. Vi er demokratiske med stort D og har derfor skiftet hierarkier og individuelle bonusser ud med medbestemmelse og ligeløn.

Hvad gør vi?

I Analyse & Tal tæller vi dét, der er svært: Vi kortlægger sociale fænomener og tendenser, måler på holdninger og adfærd og sætter tal på digitale og sociale bevægelser. Vores analyser afdækker komplekse størrelser som frivillighed, digitale fællesskaber, demokrati, medborgerskab, virkning af sociale indsatser og spredning af had og disinformation på sociale medier. Vi er specialiserede i at finde mønstre og mening i kompleksiteten, og vi formidler vores fund gennem grundige og gennemarbejdede tal og analyser.

Vores metoder

Vi er metodiske nørder. Vi kombinerer klassiske metoder som surveys, statistik, interviews og fokusgrupper med nye digitale metoder som netværksanalyse, analyse af data fra sociale medier, analyse ved hjælp af algoritmer og kunstig intelligens. Vi elsker at udforske nye metoder og at vække gamle metoder til live i nye kontekster. Derfor går en stor del af vores overskud på tid til metodeudvikling og faglig fordybelse.

Hvorfor gør vi det?

Vores formål er at skabe et mere demokratisk, lige og socialt retfærdigt samfund. Vores eget bidrag går både gennem ny viden og analyser af samfundet, men også gennem den måde vi leder vores virksomhed på. For os at se udspiller kampen om demokrati og social retfærdighed sig også i arbejdslivet. Derfor har vi valgt at organisere os demokratisk, og vi investerer stolt vores tid og overskud i at styrke demokratiseringen både på de indre og de ydre linjer.

Find en medarbejder

 • Amalia Dahl
  Partner, København, Danmark

  Amalia er sociolog med særlig interesse for vores digitale liv - herunder online had og vold, fællesskaber, kultur, privatliv og rettigheder. Hun er altid nysgerrig på, hvordan kombinationen af traditionelle metoder og digitale værktøjer kan besvare nye samfundsfaglige spørgsmål og skabe forandring. Med erfaring fra analyse- og udviklingsprojekter er hun trænet i at omsætte data til brugbare indsigter og produkter.

 • Ane Kathrine Strand
  Partner, Oslo, Norge
  Ane Kathrine Strand

  Ane Kathrine er uddannet i medievidenskab med speciale i journalistik. Hun har tidligere arbejdet med at analysere mediebilledet for en lang række norske virksomheder og organisationer. Ane Kathrine har meget godt kendskab til det norske medielandskab og har kvalitativ indholdsanalyse som ekspertiseområde.

 • Anna Ørtoft
  Partner, København, Danmark
  Anna Ørtoft

  Anna er uddannet i Social Data Science og specialiserer sig i indsamling og analyse af digital data. Hendes passion ligger i at anvende både kvantitative og kvalitative metoder til at trække meningsfulde indsigter fra komplekse datasæt. Anna har også stor interesse i anvendelsen af AI og har tidligere undervist i samspillet mellem teknologi og samfund, som har givet hende en bredere kontekst til at forstå, hvordan dataanalyse kan anvendes til at løse samfundsmæssige problemstillinger.

 • Asger Neesgaard Sand
  Partner, København, Danmark
  Asger er uddannet i Data Science og har tidligere studeret fysik og softwareudvikling. Han har en passion for statistik og programmering og arbejder bl.a. med teknikker til billedgenkendelse, dataudtræk og analyse fra diverse internetplatforme. Han har tidligere undervist i programmering og statistik samt udvikling af videnskabelig software.
 • Aylin Dursun
  Partner, Oslo, Norge
  Aylin Dursun

  Aylin er analytiker med hjerte for eksplorativ analyse og kommunikation. Hun har en kandidatgrad i fysik og har tidligere arbejdet som forsker ved Universitetet i Oslo. De seneste år har hun arbejdet med forskellige maskinlæringsteknikker. Udover at udvikle og forbedre modeller har hun især beskæftiget sig med at udtrække brugbar indsigt fra modellerne og er ekspert i datavisualisering. Hun har bred undervisningserfaring, både fra skolesektoren, den akademiske verden og den private sektor.

 • Bertil Ipsen
  Partner, København, Danmark

  Bertil er ekspert i at smelte menneskelige perspektiver sammen med teknologisk innovation. Med baggrund i antropologien kan han udforske og forstå sammenfletningen af data og samfund, og skabe værktøjer, der beriger og balancerer vores digitale landskab. Bertil er en haj til at skabe brugervenlige webapplikationer og formidle komplekse data i et letforståeligt sprog. Bertil arbejder eksperimentelt med feltarbejde, UX-værktøjer og datavidenskab, og hans legende og nysgerrige indstilling gør ham til en værdifuld vejleder for vores kunder.

 • Cecilie Astrupgaard
  Partner, København, Danmark
  Cecilie Astrupgaard

  Cecilie er sociolog med speciale i at kombinere digitale og klassiske samfundsvidenskabelige metoder. Hun er særligt velbevandret i analyser af adfærd på sociale medier og har blandt andet udført dybdegående analyser af organisationers omdømme på sociale medier samt effekterne af kommunikations- og kampagneindsatser. Cecilie er en dygtig oplægsholder og underviser og har erfaring fra Københavns Universitet med at undervise i både kvalitative og kvantitative metoder.

 • Edin Lind Ikanovic
  Partner, København, Danmark

  Edin er vores stjerne på himlen inden for datavidenskab og avanceret analyse. Med en uddannelse i astrofysik og en tillægsuddannelse i matematik har Edin en dybdegående forståelse for at bearbejde og analysere store mængder af data på en præcis og systematisk måde. Edin er ekspert i at anvende avancerede statistiske metoder og i at udvikle AI-løsninger til at automatisere tekstanalyse og skabe indsigt på tværs af forskellige fagområder. Han har en imponerende evne til at forklare komplekse analyser og tal på en letforståelig måde, og er altid klar til at rådgive vores kunder om, hvordan de bedst kan udnytte deres data til at træffe kvalificerede beslutninger.

 • Håvard Lundberg
  Partner, Oslo, Norge
  Håvard Lundberg

  Håvard er vores innovative og kreative frontendudvikler. Håvard har et skarpt blik for at sikre størst mulig værdiskabelse gennem involverende og engagerende servicedesign i vores produkter og projekter. Han er uddannet interaktionsdesigner og datalog og har derfor en dybdegående forståelse for, hvordan man visualiserer big data.

 • Ida Haugen-Poljac
  Partner, Oslo, Norge
  Ida Haugen-Poljac

  Ida har samfundsvidenskabelig baggrund med speciale i freds- og konfliktstudier og har over 10 års erfaring fra den internationale humanitære sektor. Hun har ekspertise inden for politisk og humanitær analyse og har arbejdet i og med flere lande i Mellemøsten. Ida er skarp på at formidle kompleks information på en letforståelig måde, og er en struktureret og erfaren projektleder.

 • Jens Gwen Stein
  Partner, København, Danmark
  Billede kommer snart

  Jens er data scientist og softwareudvikler med en kandidatgrad fra litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Han har især erfaring med med natural language processing, blandt andet søgemaskiner, automatisk metadatadannelse og talegenkendelse, og med at udvikle og implementere datasystemer. Jens er desuden ekstern lektor på ITU, hvor han underviser i dataanalyse i kurset Data intelligence.

 • Katinka Goffin
  Praktikant, Oslo, Norge

  Katinka er forsker med baggrund i kønsstudier og kultur- og samfundspsykologi. Hun har mange års erfaring med projektarbejde inden for området seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, samt brede kompetencer inden for ligestilling og diskrimination. Katinka brænder for at udføre spændende kvalitative analyser, gerne med intersektionelle perspektiver.

 • Konrad Jervell
  Partner, Oslo, Norge

  Konrad er fysiker med en passion for programmering og dataanalyse. Han bruger sine analytiske færdigheder til at belyse store sociale spørgsmål og har en imponerende evne til at skabe indsigt fra komplekse datasæt. Med ekspertise inden for scraping-teknikker kan Konrad trække data fra forskellige kilder, herunder sociale medier. Derudover er Konrad dygtig inden for kunstig intelligens og udnytter store sprogmodeller til at automatisere klassificeringen af online samtaler. Hans stærke samfundsengagement driver ham til at bruge disse færdigheder i at forstå digital interaktion og samfundsdynamikker bedre.

 • Kristian Bruun
  Partner, Aarhus, Danmark
  Billede kommer snart

  Kristian er en initiativrig og kreativt tænkende analytiker med en bred erfaring fra politiske partier, ngo'er og fagforeninger. Med en baggrund i global studies og development studies er han vant til både at trække på kvalitative og kvantitative metoder. Målet er ikke kun at levere værdifuld indsigt, men også at denne indsigt bliver brugt aktivt til at gøre verden til et lidt bedre sted. Med bopæl i Malling, syd for Aarhus, er han din oplagte sparringspart i det jyske, hvis du står med et projekt eller en idé, som du gerne vil teste af. Så tøv ikke med at tage fat i ham.

 • Line Pommerencke-Vilmand
  Studerende, København, Danmark
  Line Pommerencke-Vilmand
  Line er sociologistuderende på Københavns Universitet. Hun interesserer sig for analyser af professionel kapital og har tidligere erfaring fra TeamArbejdsliv og Investeringsfonden for Udviklingslande.
 • Lisbeth Palmhøj Nielsen
  Partner, København, Danmark

  Lisbeth er med en PhD i økonomi vores ekspert i effektanalyser og i andre avancerede økonometriske analyser. Med erfaring fra både forskningsverdenen hos VIVE og Aarhus Universitet, og fra den statslige sektor hos Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering (STAR) har Lisbeth et godt blik for at se projekter fra forskellige økonometriske og politiske vinkler. Lisbeth har en forkærlighed for familieøkonomi – særligt kønnede uligheder – og har lavet adskillige analyser inden for de store velfærdsområder børn, unge, uddannelse og beskæftigelse. Lisbeth en dreven projektleder, og så er hun desuden medstifter og forperson i den borgerdrevne Fuglekvarterets Fælleskafé i Nordvest.

 • Liselotte Elgård Nielsen
  Bogholder, Danmark
  Billede kommer snart

             

 • Maj Baltzarsen
  Partner, København, Danmark
  Maj Baltzarsen

  Maj har flere års erfaring med at arbejde i krydsfeltet mellem politik, analyse og sammenskabelse. Maj er en skarp strateg, kommunikatør og projektleder, der omsætter komplekse analyser og situationer til konkret og handlingsanvisende rådgivning. Hun har de seneste år arbejdet intensivt med at skabe nye demokratiske bevægelser og at styrke deltagelse og ejerskab i demokratiske organisationer på nye, innovative måder.

 • Malte Moll Wingender
  Partner, København, Danmark
  Malte Moll Wingender

  Malte er sociolog med speciale i kvantitative analyser indenfor de brede velfærdsområder. Registerdataanalyser og spørgeskemaer er Maltes særlige ekspertise, men han har et skarpt blik for at lave analysedesign, der kobler kvantitative undersøgelser med det kvalitative. Malte er velbevandret inden for social- og beskæftigelsesområdet og har stor erfaring med at hjælpe organisationer med at få rede i, hvad der er op og ned i tal og fakta inden for disse felter.

 • Mikkel V. B. Jørgensen
  Studerende, København, Danmark
  Billede kommer snart
 • Mikkeline Thomsen
  Partner, København, Danmark
  Mikkeline Thomsen

  Mikkeline formulerer dét, som er svært. Hun kigger bagved tallene i de komplekse analyser og hjælper med at kvalificere og formidle indsigterne med øje for kundernes situation og strategiske potentiale. Mikkeline har retorikfaglig baggrund og hun er optaget af, hvordan vi påvirker hinanden i det digitale demokrati: Hvilke budskaber giver genlyd i de digitale forsamlingshuse og hvorfor? Mikkeline har erfaring fra forskellige kommunikations- og rådgivningsbureauer og NGO-verdenen.

 • Niels Ørbæk Chemnitz
  Partner, København, Danmark
  Niels Ørbæk Chemnitz

  Niels er datalog og data scientist med speciale i big data processing og distribueret machine learning. Når han ikke selv har hænderne nede i dataen som analytiker, arbejder han med at designe og implementere de skalérbare og robuste datasystemer der indsamler og klargør data til vores analytikere og machine learning eksperter. Niels er desuden tilknyttet forskningsgruppen for data-intensive systemer ved IT Universitetet, hvor han har blandt andet har undervist i stor-skala dataanalyse og big data management.

 • Pia Bang Jensen
  Partner, Aarhus, Danmark
  Pia Bang Jensen

  Pia er sociolog med speciale i interviewundersøgelser og evalueringer af sociale indsatser. Hun har mange års erfaring med at designe og udføre kvantitative og kvalitative undersøgelser og mestrer en bred vifte af metoder; herunder survey, interview og fokusgrupper. Projekterne hun leder, retter sig ofte mod udsatte grupper og kredser om følsomme og omdiskuterede problemstillinger såsom gråzoneprostitution, minoritetsunges oplevelser på krisecentre og social dumping i den danske bygge-anlægssektor.

 • Ronnie Brandt Taarnborg
  Partner, København, Danmark
  Ronnie Brandt Taarnborg

  Ronnie er data scientist med speciale i natural language processing, maskinlæring og big data processing. Han er særlig optaget af emner som hadtale, spredning af misinformation og digitale fællesskaber. Og han har stor erfaring med at udvikle algoritmer til at finde had, radikalisering og ekstremisme i tekst. Derudover trives han med at designe og implementere systemer til at udtrække, transformere og lagre data. Ronnie er oprindeligt uddannet sociolog og kombinerer således stærke datatekniske kompetencer med et sociologisk perspektiv.

 • Sarah Steinitz
  Partner, København, Danmark
  Sarah Steinitz

  Sarah er sociolog med en tillægsuddannelse i journalistisk formidling. Sarah er erfaren i at nagivere i krydsfeltet mellem medier, data og politiske interesser, og har gennem flere år medvirket til forskning i magt og netværk, bl.a. gennem bogudgivelser. Sarah har et godt analytisk hovede, er en skarp formidler og en erfaren facilitator.

 • Sigrid Nielsen Saabye
  Partner, Aarhus, Danmark

  Sigrid er specialist i kvalitative undersøgelser. Hun har en Ph.d. i medievidenskab og års erfaring i empiridrevet forskning, hvor hun har opnået dybdegående indsigter – særligt indenfor lydmedier og lytteradfærd - og har udviklet nye metodiske tilgange til at opfange de vigtige nuancer i menneskers hverdag og livsverden. Metodisk fleksibilitet er nøgleordet for Sigrid; hun tilpasser metoder efter behov, skaber tryghed og respekt og sikrer, at metoderne leverer ægte dybdegående resultater. Sigrid har desuden ekspertise i podcastmediet, og har erfaring med procesfacilitering og undervisning i kvalitative metoder, podcastproduktion og videnskabsteori.

 • Søren Nielsen-Gravholt
  Partner, København, Danmark
  Søren Nielsen-Gravholt

  Søren er sociolog og specialiseret i statistisk analyse, registerdata og survey. Han har særlig erfaring med større policy analyser og evalueringer indenfor blandt andet arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet. Søren har et skarpt blik for detaljer og er en ferm projektleder, der sikrer at projekterne skaber størst mulig værdi for vores kunder og i samfundet som helhed. Derudover er Søren daglig leder i Analyse og Tal og ansvarlig for vores daglige virke.

 • Tali Mørch
  Partner, København, Danmark
  Tali Mørch

  Tali er sociolog og arbejder med en bred kam af samfundsvidenskabelige metoder og analyser. Hun har erfaring med alt fra statistisk modellering over social netværksanalyse og surveys til kvalitative interviews. Tali er særligt interesseret i at undersøge komplekse problemstillinger og er skarp til at skabe innovative analysedesign, der kombinerer klassiske og nye metoder. Desuden er Tali ekstern lektor på Sociologisk Institut, Københavns Universitet, hvor hun forelæser i kvantitativ og kvalitativ analyse.

 • Tobias Bornakke
  Partner, København, Danmark

  Tobias er en af vores førende eksperter inden for digital metode med ekspertise i at udtænke innovative digitale undersøgelser. Tobias har en ph.d. i digital data fra Københavns Universitet og er notorisk nysgerrig efter, hvordan man tæller ting, der er svære at tælle. Det holder ham ajour med at bruge nye digitale metoder og data, hvilket giver vores kunder en unik indsigt i digital opførsel og informationsstrømme. Tobias har været en del af flere succesrige it-virksomheder og er desuden næstformand i AkademikerPension, der forvalter over 20 milliarder euro.

 • Valdemar Baes Aaholst
  Studerende, København, Danmark
  Valdemar Baes Aaholst

  Valdemar studerer sociologi på Københavns Universitet. Han arbejder både kvantitativt og kvalitativt med eksempelvis surveys, big data, interviews og observation. Han har erfaring med politik, journalistik og de kunstneriske brancher, og med den sociologiske baggrund forstår han at knytte kunsten, kultuen og samfundet sammen. Valdemar har desuden blik for den digitale sfære og interesserer sig både for hvad, der rører sig på de store sociale medier og på mindre digitale fora.

 • Øyvind Winton
  Partner, København, Danmark
  Øyvind Winton

  Øyvind er vores kreative data scientist med et twist af gletsjer og improvisationsmusik. Han har en kandidatgrad i fysik med speciale i maskinlæringsteknikker og glaciologi, og er passioneret om at udforske data og forbedre modeller. Øyvind har undervist i fysik, programmering og netværksanalyse, og har udgivet artikler indenfor glaciologi. Ved siden af sit arbejde i Analyse & Tal, laver han feltarbejde på Grønlands indlandsis og studerer jazztrommer på konservatoriet.