Den demokratiske virksomhed

Analyse & Tal er en medarbejderejet virksomhed med en demokratisk styreform. Når man bliver ansat hos os, bliver man medejer af virksomheden og en del af demokratiet. Alle faste medarbejdere er partnere, alle får det samme i løn, og har lige indflydelse og ansvar for at udvikle og lede vores virksomhed.

Demokratiske virksomheder kommer i mange former, fx andelsselskaber som ejes af producenter eller kunder. Hos Analyse & Tal er det medarbejderne, der er i centrum for demokratiet, og hele strukturen er bygget om omkring princippet, én medarbejder, én stemme.

De grundlæggende principper for Analyse & Tal er beskrevet i vores kooperative manifest:

#01 Demokratisk Styring

Vi, Analyse & Tal, er en demokratisk organisation, der styres af medarbejderne. Vi træffer beslutninger i fællesskab: en medarbejder - én stemme.

#02 Enhedsløn

Hos os er det et fælles ansvar, at alle bidrager til fællesskabet. Vi fejrer vores sejre som et resultat af fælles anstrengelser – derfor har vi enhedsløn.

#03 Økonomisk uafhængighed

Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser.

#04 Vidensdreven forandring

Vi producerer viden af høj, faglig kvalitet, der skaber forandring og offentlig debat. Vi tror på, at øget indsigt i sociale, økonomiske og teknologiske samfundsspørgsmål bidrager til et mere demokratisk, lige og retfærdigt samfund.

#05 Tre bundlinjer

Vi vægter et sundt arbejdsliv samt opgaver, der gør en forskel for vores samfund lige så højt som vores økonomiske overskud

#06 Samfundsbidrag

Vi tror på den kooperative bevægelse og arbejder for at fremme dens udbredelse i Norden. Vi støtter og medvirker i initiativer, organisationer og aktiviteter, der bidrager til et mere demokratisk og socialt retfærdigt samfund.

Vores organisering

Analyse & Tals juridiske konstruktion er F.M.B.A., dvs. en forening med begrænset ansvar. Vi har en bestyrelse bestående af eksterne og interne medlemmer. I Analyse & Tal er vi grundlæggende af den opfattelse, at virksomheden er til for alle medarbejdere, og derfor ligger den øverste styring og ledelse af virksomheden hos medarbejderne, hvilket bestyrelsen hjælper til at sikre de bedste rammer for.

Demokratisk ledelse i praksis betyder, at vi mødes hver mandag og træffer alle beslutninger vedrørende den daglige drift og projektafvikling. Derudover har vi et længere strategimøde en gang om måneden, hvor de langsigtede beslutninger og principielle diskussioner bliver taget. Fællesmøderne er centralnerven i Analyse & Tal.

Vi er inspireret af netværksledelse, og vi arbejder hele tiden med at flytte ansvar og initiativ ud i mindre udvalg og arbejdsgrupper, som får mandat fra og informerer fællesmøderne efter behov. Medarbejderne melder sig til de udvalg, hvor de har kompetencer eller interesse inden for. Analyserne, som er det vi bruger absolut størstedelen af vores tid på, udarbejdes i projektgrupper af 2-6 medarbejdere. Endelig har vi trivlsesgrupperne, som er med til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Vi kan illustrere vores organisation sådan her: