Rapport

Social ulighed på lange videregående uddannelser

En deskriptiv analyse baseret på Danmarks Statistiks registre.

Vi sammenholder de helt overordnede talfor uddannelse år for år, både i faktiske tal og i procenter fordelt mellem studieretningerne. For de langevideregående uddannelser går vi skridtet videre og dykker ned i de studerendes brug af SU, deres erhvervsarbejde og studiegæld.

Download rapporten

Udgivelsesdato

1. august 2023