Rapport

Evaluering af Projekt Rumlig

Udarbejdet af Analyse & Tal for Ungdomsbure

Evalueringen har til formål at undersøge, hvad elever i FGU-forløb har fået ud af at være en del af projekt RUMLIG. Vi har talt med eleverne om hvordan de har oplevet at skulle planlægge, udføre og fremvise deres projekt, og hvordan de har oplevet at deltage på Ungdommens Folkemøde.

Særligt har vi spurgt ind til, hvordan det har været at være på en festival, der i høj grad har handlet om politik og debat. Desuden har vi haft fokus på, hvad de tager med sig, efter at have været med i forløbet.

Download rapporten

Udgivelsesdato

1. marts 2022