Nordic Safe Cities

Tonen i den norske offentlige debat på Facebook

Tonen i den norske offentlige debat på Facebook

Med 3,5 millioner brugere er Facebook stadig det største sociale medie i Norge. 67 procent af alle nordmænd logger på Facebook en eller flere gange hver eneste dag. Her bliver vi både udsat for og interagerer med en strøm af kommentarer, nyheder og udtalelser. Sociale medier som Facebook har bidraget til, at langt flere deltager i den offentlige debat og bruger deres ytringsfrihed. Facebook er også et sted, hvor man finder ligesindede og genkender livets store øjeblikke og hinandens præstationer. Men vi ved også, at debatterne på Facebook kan være polariserende, og at sproglige angreb kan have alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner og grupper.

Med denne rapport ønsker vi at bidrage til øget viden om ytringsklimaet på Facebook, både hvad angår de ophedede og grænseoverskridende debatter og de anerkendende samtaler. For at gøre dette har vi for første gang i Norge brugt maskinlæring til at kvantificere hele den debat, der foregår på en lang række offentlige Facebook-sider.

 
0
1
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
 
0
1
2
3
4
5
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Sådan gjorde vi

I denne undersøgelse har vi indsamlet næsten 10,5 millioner kommentarer på Facebook-sider tilhørende norske politikere, medier, offentlige personer og offentlige debatsider. For at analysere alle disse kommentarer har vi udviklet angrebsalgoritmen A&ttack2.

Vi anser denne algoritme for at være et af undersøgelsens vigtigste resultater. Det er den første algoritme, der kan genkende angreb på både norsk og dansk. Algoritmen kan genkende, om en Facebook-kommentar er et sprogligt angreb eller ej, og den udkonkurrerer sammenlignelige ensprogede algoritmer. A&ttack2 er frit tilgængelig på Hugging face.

Så vidt vi ved, er dette den mest omfattende analyse, der er blevet udført af online hadtale i Norge.

Det fandt vi ud af

Af de cirka 10,5 millioner kommentarer, der udgør den offentlige debat på Facebook, har vi med A&ttack2 identificeret 177.077 kommentarer som sproglige angreb. Det svarer til, at 1,7 % af alle kommentarer i den offentlige debat på Facebook er et angreb. Der er stor forskel på, hvor hård debatten er. Når debatten handler om islam, er 4,9 % af kommentarerne angreb.

Angreb og hadtale rammer ikke lige. Ud af de 177.077 kommentarer finder vi, at knap 41.000 kan defineres som hadtale, hvilket svarer til 0,4 % af alle kommentarer. Næsten 30 % af disse er rettet mod muslimer. Det gør muslimer til den mest udsatte gruppe for hadtale i den norske Facebookdebat. Kvinder er i høj grad også modtagere af angreb, da 17 % af hadtalen er rettet mod kvinder.

Definitioner

Et sprogligt angreb er en kommentar, der indeholder stigmatiserende, nedsættende, stødende, stereotypiske, ekskluderende, chikanerende eller truende bemærkninger.

Hadtale defineres som et sprogligt angreb mod en gruppe eller et individ baseret på gruppens eller individets beskyttede karakteristika. Dette kan være race/etnicitet, hudfarve, nationalitet og oprindelse, religion og tro, seksuel orientering, køn og kønsidentitet, social klasse og social status, politisk orientering, alder eller handicap og alvorlige sygdomme.

Vil du vide mere?
Tag kontakt til Ane Kathrine

Ane Kathrine Strand

Ane Kathrine Strand +4792030878 ane@ogtall.no

Download rapporten
Besøg hjemmesiden
Samarbejde
Nordic Safe Cities
År
2023