Vesterbro sogn, uKirke og Kirkeministeriet

Folkekirken for de unge voksne

Hvordan kan folkekirken blive et relevant fællesskab for unge voksne?

I 2012 åbnede uKirke for første gang dørene, og inviterede den københavnske ungdom ind til en ny udgave af folkekirken. Her er oplæsning fra bibelen, søndagsgudstjeneste og faste ritualer erstattet af musik, debatter og et åbent fællesskab med livet og troen i fokus. I loftet hænger en diskokugle, og i stedet for rækker af kirkebænke står bløde sofaer. uKirke var lykkedes med at skabe et relevant fællesskab for unge mellem 16-20 år. Men op igennem 20’erne faldt mange fra. Derfor ønskede uKirke at undersøge, hvordan folkekirken kan være attraktiv for dem, der står mellem ungdoms- og voksenlivet.

Sådan gjorde vi

Undersøgelsen baserer sig på en kombination af et litteraturstudie, kvalitative fokusgrupper og en spørgeskemaundersøgelse. Først lavede vi fokusgruppeinterviews med tidligere frivillige i uKirke om deres forhold til tro og spiritualitet, samt erfaringer med at være del af kirkens fællesskab.

Indsigter fra fokusgrupperne dannede grundlag for et spørgeskema, der blev sendt ud til et repræsentativt udsnit af danskere i alderen 22-35 år. Spørgeskemaundersøgelsen belyste folkekirkens potentialer og barrierer for at være et relevant fællesskab for unge voksne - både i deres hverdag, kulturforbrug og tro.

Det fandt vi ud af

Analysen viser at bekymringer, tvivl og præstationspres fylder i unge voksnes hverdag, og at mange optages af eksistentielle tanker om livet og døden. Omkring halvdelen af de unge voksne i undersøgelsen savner hjælp til at håndtere dette. Selvom at tro og spiritualitet kan bruges til at tackle de svære tanker, så er unge voksne generelt forbeholdne mod at bruge kirken, og kun de færreste er åbne overfor at tale med en præst.

Undersøgelsen peger desuden på, at unge voksne overordnet fordeler sig i tre grupper, når det kommer til tro og spiritualitet:

19 % praktiserer tro, religion eller spiritualitet

29 % ser sig selv som troende eller er nysgerrige på tro, religion og spiritualitet

52 % forstår hverken sig selv som praktiserende, troende eller nysgerrige

 
0
1
2
3
4
 
0
1
2
3
4
5
6
7
 
 
p
 
c
 
t
 
.

Religion og spiritualitet er svære emner at tale om – særligt for dem, som selv praktiserer eller tror. Frygten for at blive misforstået afholder dem fra at dele med andre. 47 pct. af de praktiserende unge voksne savner derfor flere at tale med om tro og religion, og at deltage i fællesskaber, hvor de kan udforske emnerne.

Disse indsigter åbner for en drøftelse af, hvorvidt folkekirken har potentiale til at danne rammer for åbne, inkluderende og tilgængelige fællesskaber, hvor unge voksne kan undersøge tro, spiritualitet og eksistens uden frygt for at blive misforstået.

Vil du vide mere?
Tag kontakt til Maj

Maj Baltzarsen

Maj Baltzarsen +4550552668 maj@ogtal.dk

Samarbejde
Vesterbro sogn, uKirke og Kirkeministeriet
År
2020