Dataetisk Råd

En hverdag af data

Intro

Vi efterlader digitale spor overalt. Når vi søger på Google, er i kontakt med vores venner på sociale medier eller hænger på sofaen fredag aften foran Netflix. Som Hans og Grete kaster vi om os med krummer af information om os selv og vores nærmeste. Men i modsætning til Hans og Grete er vi ofte ikke bevidste om, at vi har et permanent hul i lommen - lige ved siden af telefonen - hvorfra datakrummerne drysser ud, når vi går.

I denne undersøgelse har vi sat os for at samle krummerne. Hvad består de mange små stykker af information af? Hvor mange er der? Og hvad kan man se om en person, når fragmenterne stykkes sammen - når vi for første gang kan se os selv i et dataspejl?

Sådan gjorde vi

I denne undersøgelse, som vi har udført for Dataetisk Råd, stiller vi skarpt på den omfattende dataindsamling, som er blevet et vilkår i vores moderne samfund. Vi dykker ned i, hvilke data helt almindelige mennesker afgiver, og hvad befolkningen ved og mener om den dataindsamling, der er blevet en så integreret del af hverdagen for os alle.

Otte frivillige og modige mennesker, heraf to fra Dataetisk Råd, har givet os adgang til at se hvilke persondata, der bliver indsamlet om dem og lagret hos bl.a. Google, Facebook, TikTok, Rejsekortet, Pokemon GO, Tesla, TDC og en række andre tjenester, som de ofte bruger i deres hverdag. For hver enkelt af vores deltagere har vi samlet fragmenterne til et dataspejl. I spejlet ses et omrids af en person ud fra de datakrummer, som indsamles, når vedkommende bruger forskellige apps og hjemmesider.

Ud over dataspejlet har vi gennemført en befolkningssurvey med over 1.500 respondenter. Her undersøger vi, hvad befolkningen ved og mener om den dataindsamling, der er blevet en naturlig del af hverdagen.

 
0
1
2
3
4
 
 
u
 
d
 
 
a
 
f
 
 
0
1
2
3
4
5

Det fandt vi ud af

Datamaterialet fra dataspejlene viser, at der indsamles et bjerg af data om os, når vi anvender forskellige digitale tjenester eller blot går rundt med vores mobiltelefon i lommen. Mere end 4 ud af 5 datapunkter der indsamles, er utilsigtede, dvs. usynlige for os.

På baggrund af det enorme materiale kan vi kortlægge en stor del af de otte deltageres liv og adfærd. Vi kan holde et digitalt spejlbillede op foran dem, der viser deres bevægelsesmønstre, døgnrytme, relationer, arbejdsliv, interesser, smag, tanker, drømme og store ændringer i livet.

Vi får indsigt i forhold, der i databeskyttelsesforordningen er klassificeret som særligt følsomme personoplysninger såsom deltagernes helbred, seksualitet, fagforening, politisk overbevisning og etnisk oprindelse. Med datamaterialet får vi sågar adgang til indsigter, som ikke burde være tilgængelige for os – for eksempel en af deltagernes pas, der gemmer sig på et link i browserhistorikken.

Hvad mener befolkningen om dataindsamling?

Befolkningens holdninger til dataindsamling er kendetegnet af ambivalens. På den ene side er det belejligt, at vores digitale tjenester kender os og kan tilbyde relevant indhold. Omvendt er vi utrygge og bekymrede for det, vi ikke kan kontrollere eller gennemskue.

De fleste forsøger at begrænse dataindsamlingen om dem ved at begrænse cookies og undlade bestemte apps og hjemmesider - og mange føler, at de burde gøre endnu mere. Men samtidig tror 85 procent ikke, at det reelt er muligt at undgå dataindsamlingen om dem, og de fleste kan ikke overskue, hvordan de kan begrænse den. Så hellere leve i lykkelig uvidenhed, som en af deltagerne i dataspejlet beskriver det.

Den manglende tro på, at man som enkeltperson kan stille ret meget op imod dataindsamling, kan være en forklaring på, at størstedelen af respondenterne i undersøgelsen foretrækker mere lovgivning på området frem for at få større individuelt ansvar for at begrænse dataindsamlingen.

Vil du vide mere?
Tag kontakt til Sarah

Sarah Steinitz

Sarah Steinitz +4528683460 sarah@ogtal.dk

Download rapporten
Samarbejde
Dataetisk Råd
År
2023