Overførstergården og Arbejde Adler

Efter ophold på hjemløseinstitutioner - En registerundersøgelse af hjemløse og tidligere hjemløse borgeres tilværelse og kontakt til behandling

Om undersøgelsen

Hjemløseinstitutionen (herberger) har ansvar for at udrede borgerens udfordringer og behov. Kommunen har ansvar for at imødekomme disse udfordringer og behov gennem støtte- og behandlingstilbud, såsom bostøtte, psykiatrisk behandling eller misbrugsbehandling. Det skal gøre borgeren i stand til at fastholde sin bolig og etablere en mere stabil tilværelse efter opholdet på hjemløseinstitutionen og således undgå at falde tilbage i hjemløshed.

Formålet med denne rapport er at undersøge, i hvilket omfang borgere modtager støtte og behandling efter ophold på en hjemløseinstitution, og hvorvidt de opnår en stabil tilværelse.

Sådan gjorde vi

Rapporten er baseret på registerdata over tidligere beboere på hjemløseinstitutioners bolig- og beskæftigelsessituation og deres kontakt med misbrugsbehandling, sundhedsvæsenet og politiet i perioden 2012-2016.

Vil du vide mere?
Tag kontakt til Malte

Malte Moll Wingender

Malte Moll Wingender +4540543264 malte@ogtal.dk

Download rapporten
Samarbejde
Overførstergården og Arbejde Adler
År
2018