TrygFonden

Danmarks digitale frivillige

Intro

Hvor går du hen, hvis du vil vide, hvad der rører sig i dit lokalsamfund, have gode råd i dit forældreskab, blive klogere på din hobby, udtrykke sympati for politiske sager eller få viden og støtte gennem et sygdomsforløb? Måske til en Facebookgruppe?
Hvis svaret er ja, så er du ikke alene: 70 pct. af den voksne befolkning er medlem af en Facebookgruppe, og fire ud af fem medlemmer er aktive på ugentlig basis eller oftere.

I samarbejde med TrygFonden har vi undersøgt det digitale civilsamfund på Facebook. Vi har kortlagt 9.000 Facebookgrupper om alt fra hækling og hobby til samkørsel, kommunens lokalplan, klimavenlig aftensmad og kroniske smerter. I de mange Facebookgrupper - eller digitale medborgerhuse, som vi mener er den rette betegnelse - ser vi et digitalt medborgerskab i fuldt flor. Vi videndeler, støtter, rådgiver, debatterer, inspirerer og hjælper hinanden i stort omfang i digitale fællesskaber. Vi ser endda eksempler på, at vi hjælper og støtter hinanden i livets svære stunder: I de digitale medborgerhuse kan du få hjælp til at løse familiekonflikten, etablere amningen af din nyfødte eller få mad på bordet sidst på måneden, hvis du er hårdt økonomisk presset.

I undersøgelsen zoomer vi ind på titusindvis af digitale ildsjæle, der udgør fundamentet under det digitale civilsamfund. De 9.000 grupper, vi har kortlagt, administreres af 20.000 digitale frivillig - men vi ved, at der er mange flere.

Med kortlægningen håber Analyse & Tal og TrygFonden at få etableret de digitale medborgerhuse på Facebook som en anerkendt del af civilsamfundet og deres administratorer og ordstyrere som bidragsydere til den danske frivilligsektor. Alt tyder nemlig på, at danskerne er enormt motiverede for - og kompetentetil - at drive og deltage i gode digitale fællesskaber. I en tiltagende digital verden er det vigtigt at få øje på de nye og gode former for medborgerskab.

Jeg husker, vi havde en kvinde med et barn, der skrev om, at hendes mand var voldelig overfor hende. Lynhurtigt var der flere end 100 kommentarer, hvor folk foreslog hjælp og krisecentre, hun kunne tage på
Canan Pektas, administrator i ALT OM ALT girls only (+15)

Det digitale frivillige arbejde er omfattende, udbredt og forpligtende

”Alle os der elsker svampejagt”, ”Det sker i Horsens”, ”Vi hjælper hinanden – fordi vi har lyst”, ”Ammenetværk for børn 0-2 år”, ”Konfirmationskørsel for udsatte (GRATIS)”, ”Vi med astma, eksem og allergi”. Det er bare få eksempler på nogle af de tusindvis af digitale medborgerhuse, der lever i bedste velgående i dag i Danmark og er blevet en stor motor for udveksling af viden, støtte, rådgivning, trøst, brok, anerkendelse, holdninger, ting, mad, gode idéer og meget andet.

De digitale fællesskaber er drevet af titusindvis af frivillige administratorer og ordstyrere, der lægger mange kræfter i det frivillige arbejde med at styre og drive de digitale medborgerhuse. De 9.000 Facebookgrupper, vi har kortlagt, administreres af 20.000 digitale frivillige. Men vi ved, at der er mange flere både grupper og frivillige, end dem vi har kortlagt. I vores repræsentative undersøgelse svarer 11 pct. af voksne i Danmark, at de er administrator eller ordstyrer i en Facebookgruppe. Så der er potentielt flere hundredetusinde mennesker, der på frivillig basis opretter og driver Facebookgrupper inden for lige præcis det, de er optaget af.

Det digitale frivillige arbejde er både tidskrævende og forpligtende. Den digitale frivillige arbejder i gennemsnit mere, end en traditionel frivillig gør. Fire ud af fem digitale frivillige er aktive i deres digitale medborgerhuse på daglig basis, og mere end hver tiende tjekker ind mindst en gang i timen - og der er tale om et langvarigt engagement: 76 pct. af administratorer og ordstyrere har været digitale frivillige i tre år eller længere.

Rapporten viser, at folk i alle aldre og med alle uddannelsesbaggrunde er digitale frivillige, men resultaterne tyder samtidig på, at det digitale format har potentiale til at engagere nye grupper af frivillige, især flere på offentlig forsørgelse, flere uden uddannelse og flere med fysiske og mentale udfordringer, der gør det svært at være frivillig i traditionel forstand. Den primære motivation for de digitale frivillige er, at de gerne vil hjælpe nogen, som har brug for det, og gøre en indsats for lokalsamfundet.

 
0
1
2
3
 
.
 
0
1
2
3
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
.
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

De digitale medborgerhuse gør en forskel for medlemmerne

70 pct. af befolkningen over 18 år er medlem af en Facebookgruppe, hvilket svarer til 3,3 mio. mennesker. Og mere end hver anden dansker er aktiv hver uge eller oftere.

De digitale medborgerhuse gør en stor og positiv forskel for medlemmerne og for den digitale offentlige debat. For mange handler engagementet især om information, gode råd og vejledning, at få sat tankerne på gled og at holde sig opdateret inden for sit område. For en mindre andel af befolkningen er grupperne dog af langt større og mere kritisk betydning. For økonomisk og socialt udsatte, og folk med funktionsvariationer, lader udbyttet til at være særligt stort, fordi man i grupperne kan finde alt fra børnetøj, mad på bordet og en bisidder til kvalificeret råd og vejledning fra socialrådgivere og sygeplejersker - hjemmefra.

Mange medlemmer angiver, at de har givet følelsmæssig støtte og trøst, bidraget med råd og vejledning omkring hverdagens situationer - og delt personlige oplevelser eller erfaringer. 9 pct. af medlemmerne, svarende til mere end 300.000 mennesker, har tilbudt andre medlemmer materiel
eller økonomisk hjælp (f.eks. doneret tøj, mad, ting eller penge) og 7 pct. af medlemmerne har tilbudt andre praktisk hjælp som flyttehjælp, bisidderhjælp, mv.

Det lader til at gøre en forskel, at det er borgerne, der svinger taktstokken over den digitale debat: Der er betydeligt mindre had og færre sproglige angreb i borgernes Facebookgrupper end på politikernes og mediernes Facebooksider. Samtidig svarer mange medlemmer (41 pct.), at de har læst opslag og kommentarer, der satte tankerne i gang. Ligesom mange medlemmer siger, at de er blevet introduceret til mennesker og holdninger, de ellers ikke havde mødt og hørt. Ca. 10 pct. af medlemmerne angiver, at de føler sig mindre isoleret, fordi de har en Facebookgruppe at engagere sig i. Det svarer i absolutte tal til mere end 300.000 mennesker.

Digitale medborgerhuse sætter aftryk

Flere af de administratorer, vi har interviewet til undersøgelsen, står i spidsen for grupper, der kæmper for en sag. Nogle af dem har et konkret politisk mål, mens andre kæmper en samfundssag og gerne vil gøre en forskel gennem Facebookgruppen. Gennem vores interviews med administratorer og ordstyrere har vi erfaret, at det i flere tilfælde er lykkedes administratorerne at gøre en forskel gennem det frivillige engagement på Facebook. Nogle har fået ændret lovgivningen, andre har startet en folkebevægelse med demonstrationer i hele landet. I rigtig mange digitale medborgerhuse finder vi eksempler på, at der bliver sat aftryk ude i samfundet, lavet forandring og gjort en konkret forskel for andre mennesker. 

Vi har mødt en administrator, der har ydet tusindvis af frivillige familierådgivninger og bevirket, at flere børn og forældre har haft mulighed for at se hinanden trods svære skilsmisser. Vi har mødt en administrator, som gennem Ammenets Facebookgrupper sørger for, at familier kan få råd, hjælp og støtte til amning - både fra ligesindede og fra frivillige ammevejledere, som har taget 190 timers kursus for at kunne støtte og vejlede fagligt korrekt. Vi har mødt en administrator af et stort pigefællesskab, hvor piger og kvinder, ofte med minoritetsbaggrund, få hjælp til alt fra problemer med kønssygdomme, sexliv og familiekriser til voldelige partnere og æreskonflikter. Og sådan kunne vi blive ved...

Du kan møde administratorerne i rapporten og læse om de mange eksempler på digitale medborgerhuse, der har skabt både politiske forandringer og gjort en konkret forskel i det nære.

På sådan en stille søndag får jeg bare lyst til at sige TAK til alle jer i gruppen. Jeg ved ikke, hvordan jeg skule have klaret mig igennem flere af livets rutschebanebump uden alle de gode råd og trøstende ord I har givet. I ved, hvem I er. Og til nye herinde: I er heldige, for det her er virkelig et af de bedste hjørner af Facebookland.
Opslag fra et medlem i en forældregruppe

Sådan gjorde vi

Rapporten bygger på en kortlægning af 9.000 Facebookgrupper med 50 mio. medlemskaber, to spørgeskemaundersøgelser med hhv. administratorer/ordstyrere og et repræsentativt udsnit af befolkningen, 15 interviews med nuværende og tidligere digitale frivillige, flere års netnografisk analyse i hundredvis af Facebookgrupper og en gennemgang af den vigtigste forskning i digital og traditionel frivillighed.

Rapporten er udarbejdet af Analyse & Tal på opdrag fra TrygFonden og offentliggjort i april 2024.

Vil du vide mere?
Tag kontakt til Mikkeline

Mikkeline Thomsen

Mikkeline Thomsen +4561607302 mikkeline@ogtal.dk

Download rapporten
Samarbejde
TrygFonden
År
2024