Rapport

Norske studerendes oplevelse af udlejemarkedet

Analyse af, hvordan norske studerende oplever udlejemarkedet.

Som vi skrev i rapporten "Udlejemarkedet i 25 norske byer", har der de seneste år været meget opmærksomhed omkring boligmarkedet i Norge. Priserne presses konstant opad, og tærsklen for at købe bolig er blevet meget høj for unge studerende, der ikke har tilstrækkelig egenkapital eller høj årsindkomst. I studiebyerne er boligmarkedet særligt presset, da der er begrænset boligbyggeri og en stor andel af boligsøgere, der ikke har andre muligheder end at leje. Men hvad siger de studerende selv om boligsituationen?

Denne analyse fokuserer på studerendes faktiske oplevelse af at være på udlejemarkedet. Analysen bygger på en surveyundersøgelse blandt studerende i Norge og er besvaret af 1.383 studerende, der bor i en udlejebolig. I den henseende giver analysen et øjebliksbillede af studerendes oplevelse af udlejemarkedet fra november 2021 til marts 2022.

Undersøgelsen er udført på vegne af Norsk studentorganisasjon (NSO).

Download rapporten

Udgivelsesdato

23. juni 2022