Rapport

Politikernes Nyhedsdeling

Analyse & Tal / Common Consultancy har for 3F Fagbladet kortlagt mønstre i danske politikeres deling af nyhedshistorier på Facebook.

Vi har kortlagt politikernes deling af nyhedshistorier på sociale medier. Mængden af fælles nyhedshistorier, politikerer referer til, er næsten halvveret i løbet af de sidste 5 år.

Download rapporten

Udgivelsesdato

16. august 2021