Rapport

Politikere i mediernes kommentarspor

Politikere er siden 2020 blevet hyppigere gæster i kommentarsporene på mediernes Facebooksider.

Siden 2020 ser vi langt flere kommentarer fra politikere på mediernes Facebookopslag end i årene
forinden. Det er en meget lille skare af politikere, der står for langt størstedelen af aktiviteten. Særligt nogle
af de borgerlige politikere er meget aktive kommentatorer mediernes nyhedshistorier og har
responstider på under tre timer i gennemsnit

Download rapporten

Udgivelsesdato

1. april 2021