Rapport

PIXI - Det sociale velfærdsindeks (SV25)

Udviklingen af Det sociale velfærdsindeks, SV25, er iværksat af Fagbevægelsens Hovedorganisation og udarbejdet af CASA og Analyse & Tal.

Pixi-udgaven af Det sociale velfærdsindeks (SV25) giver et overblik over udviklingen i de velfærdsmæssige og sociale problemer i Danmark. Disse er udførligt beskrevet i hovedrapporten.

Udgivelsesdato

1. februar 2019