Rapport

PIXI - Bæredygtighed i turismeerhvervet

En kvalitativ undersøgelse blandt virksomheder inden for turisme i København

Pixiudgaven af vores kortlægning af bæredygtighed i turismeerhvervet i København.

Download rapporten