Rapport

Økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche og associerede brancher

Kortlægging af filmbranchen som følge af den danske filmaftalen 2015-2018.

På vegne af Kulturministeriet har vi i samarbejde med Teknologisk Institut lavet en analyse for at belyse ejerforhold og den økonomiske udvikling i den danske spillefilmbranche.

Specifikt har analysen fokuseret på at:

- Beskrive spillefilmbranchens produktionslandskab med afsæt i værdikæden for spillefilmproduktion med sigte på at identificere spillefilmbranchen fordelt på branchens underbrancher såsom produktionsselskaber og leverandører til produktionsselskaber samt distributører og biografer.

- Afdække vertikale og horisontale ejerforhold i spillefilmbranchen med sigte på at identificere koncerner inden for spillefilmbranchen.

- Gennemføre en indtægtsanalyse med fokus på udviklingen inden for HE

- Gennemføre en økonomisk analyse af spillefilmbranchen med udgangspunkt i de identificerede koncerner og individuelle producenter udenfor koncernerne, samt en økonomisk analyse af spillefilmbranchens værdikæde for at belyse hvor i værdikæden, der tjenes penge.

Download rapporten

Udgivelsesdato

1. juni 2018