Rapport

Negative holdninger og stereotypier om samer på Facebook

Gjennom kvantitative og kvalitative analyser av innlegg og kommentarer fra Facebook har vi undersøkt hvordan samer omtales på sosiale medier.

Samer i Norge har en lang historie med undertrykking og diskriminering. I dag er samer anerkjent som urfolk som gir dem rettigheter som, blant annet, skal sikre minoritetsvern og motvirke diskriminering. Samtidig
vet vi fra tidligere undersøkelser at samer har fire ganger så høy risiko for å oppleve diskriminering som majoritetsbefolkningen, og tre av fire unge samer har opplevd diskriminering fordi de er samer. En stor del av dette kommer nettopp til uttrykk i sosiale medier, som Facebook.

For å svare på hvordan samer omtales på sosiale medier har vi samlet inn og systematisert hundretusenvis av Facebook-innlegg og kommentarer som handler om samer og samiske temaer. Vi har analysert partipolitiske Facebook-sider, norske mediers Facebook-sider og Facebook-grupper. Gruppene er valgt ut basert på relevante tematikker og geografisk tilhørighet. For å få et dypere innblikk i debatten på politikerne og medienes Facebook-sider har vi lest og kodet om lag20 prosent av alle Facebook-kommentarene som nevner samisk tematikk. Det vil si 7 600 kommentarer. For å måle debatten i gruppene har vi trent språkmodellen GPT-4 til å klassifisere kommentarer basert på den manuelle kodingen vi har gjort.

Download rapporten

Udgivelsesdato

20. september 2023