Rapport

Mangfold og likestilling i arkitektbransjen

Analyse av likestilling og mangfold blant norske arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter

Rapporten er utarbeidet på vegne av arkitektorganisasjonene. Målet med undersøkelsen var å få et bredt kunnskapsgrunnlag om mangfold, likestilling og inkludering i arkitektbransjen. Analysen viser blant annet at likestilling og mangfold er en utfordring i lederstillinger, og at noen grupper opplever å ikke bli inkludert på arbeidsplassen. Et av de sentrale funnene er også at ciskvinner og minoriteter i mindre grad opplever at det er like muligheter på arbeidsplassen. En stor majoritet av arkitektbedriftene er fornøyde med egen situasjon, men tallene viser at de har en vei å gå for likestilling og mangfold.

Download rapporten

Udgivelsesdato

8. marts 2023