Rapport

Giv en stemme til pårørende

Undersøgelse af pårørendes behov og ønsker om aktiviteter hos SAVN

Pårørende til fængselsindsatte har stort behov for hjælp og støtte. Denne undersøgelse viser, at organisationen SAVN yder en vigtig indsats, men at der er behov, der i højere grad kunne imødekommes ved tilbud om samtaler med en socialrådgiver, informationsaftener og øget tilstedeværelse på sociale medier.

Download rapporten

Udgivelsesdato

1. maj 2020