Rapport

Friskolernes elever 2009-2019

Denne rapport viser den demografiske og socioøkonomiske sammensætning af friskolernes elevpopulation sammenlignet med hhv. folkeskoleelever og elever på alle de frie grundskoler

I en opdateret undersøgelse for Dansk Friskoleforening viser vi, at friskoleelever har stort set samme socioøkonomiske baggrund som folkeskoleelever. Det, der særligt karakteriserer friskolerne, er deres tilstedeværelse i små byer.

Download rapporten

Udgivelsesdato

1. november 2020