Rapport

Evaluering: Engagement Lab i Maribo

Kvalitativ evaluering af et Engagements Lab i Maribo FGU, august 2021 til marts 2022

Evalueringen går på to ben: Løbende sparring med Ungdomsbureauet med henblik på udvikling af konceptet og en beskrivelse af de unges oplevelsemed og udbytte af forløbet.

Forløbet var relativt ”håndholdt” med løbende justeringer på baggrund af de aktuelle erfaringer. Her har vi som evaluator spillet en rolle gennem dialog med teamet og refleksioner omkring styrker og udfordringer. De vigtigste punkter herfra indgår i rapporten.

Der er løbende indsamlet data fra forskellige kilder, som tilsammen belyser elevernes og oplevelser med og udbytte af forløbet med Ungdomsbureauet. Derigennem bidrager evalueringen også til at skabe mere viden om, hvilke tilgange og aktiviteter der kan bidrage til øget demokratisk selvtillid hos målgruppen, og hvor der er udfordringer.

Download rapporten

Udgivelsesdato

1. maj 2022