Rapport

Evaluering af Demokrati Fitness for unge i hele Danmark

Udarbejdet for Demokrati Garage med støtte af Nordea-fonden

Evalueringen var oprindeligt designet som en virkningsevaluering med fokus på projektets bidrag til de unges demokratiske selvtillid og sekundært en evaluering ud fra partnerorganisationernes perspektiv.

Derfor lå hovedfokus på kvantitative målinger af de unges demokratiske selvtillid og engagement – herunder særligt de unge, der deltog i camps og efterfølgende trænede andre unge

Download rapporten

Udgivelsesdato

1. august 2023