Rapport

Efterforsorg i en Housing First-strategi

- et litteraturstudie

En gennemgang af litteraturen vedrørende efterforsorg og herbergers
rolle i overgangen fra hjemløshed til egen bolig.

Download rapporten

Udgivelsesdato

1. april 2021