Rapport

Boligundersøgelsen

En spørgeskemaundersøgelse om danske elever og studerendes boligsituation og -behov

Formålet med Boligundersøgelsen er at tilvejebringe nuanceret viden om elever og studerendes boligsituation anno 2016. Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelsen blandt elever og studerende i Danmark.

Udgivelsesdato

1. januar 2017