Rapport

Barnevernsdebatten på nett

Kartlegging av aktørene i den norske barnevernsdebatten i sosiale medier for SOS-Barnebyer.

SOS-Barnebyer ønsket å undersøke diskusjonen om barnevernet på nett, i hvilke typer fora og på hva slags grunnlag den foregår, og hvorvidt de ulike gruppene i sosiale medier er med på å bygge ned tilliten til barnevernstjenestene og andre sosiale tjenester. De var også bekymret for at rettsikkerheten til barn og unge, ansatte i tjenesten og foreldrene selv var særlig utsatt i slike fora. Dette bekreftet rapporten i stor grad.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden mai-juli 2021, og er basert på 990 lenker til nettartikler og videoer som omhandler det norske barnevernet.

Download rapporten

Udgivelsesdato

12. oktober 2022