Rapport

44 procent af virksomheder underlagt lov om måltal har ingen kvinder i bestyrelser

Kønsfordeling i bestyrelser

Blandt de 2.387 virksomheder, der er underlagt lovkrav om måltal, er 19,6 pct. af alle bestyrelsesmedlemmer kvinder. Det er således stadig færre end hvert femte bestyrelsesmedlem, der er kvinde. Ifølge lovkravet skal en lige kønsfordeling forstås som en fordeling på 40/60. Fremskriver vi de senere års udvikling, vil der i ca. 2047 være en nogenlunde lige kønsfordeling i bestyrelseslokalet med en kvindeandel på 40 pct.

Download rapporten

Udgivelsesdato

10. januar 2023