Trivsel og psykisk arbejdsmiljø på handelsskolerne - En spørgeskemaundersøgelse af Handelsskolernes Lærerforenings medlemmer

Denne rapport er resultatet af en beslutning taget af HLs bestyrelse sidste sommer om at få foretaget en grundig undersøgelse af medlemmernes psykiske arbejdsmiljø

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø på handelsskolerne - En spørgeskemaundersøgelse af Handelsskolernes Lærerforenings medlemmer
Download rapporten (pdf)