Retten til uddannelse (2017)

Analyse & Tal har stået for indhentning af spørgeskemabesvarelser og al efterfølgende databehandling i forbindelse med Institut for Menneskerettighedernes undersøgelse af børn med handicap, der ikke går i skole.

Retten til uddannelse (2017)
Download rapporten (pdf)