Prekære arbejdsforhold blandt IT-professionelle

Prekære ansættelsesforhold er ikke udbredt blandt IT-arbejdere. Det viser denne registerbaserede undersøgelse for PROSA, hvor vi sætter tal på et ellers svært og flertydigt begreb: Prekarisering.

Prekære arbejdsforhold blandt IT-professionelle
Download rapporten (pdf)