Organisatorisk kompetence - potentialer for læring på arbejdspladsen - casestudier i socialforvaltningen

De undersøgte cases er udvalgt ud fra spørgeskemaundersøgelsens resultater vedrørende forekomsten af følelsesmæssig nedslidning, stress og udbrændthed.

Organisatorisk kompetence - potentialer for læring på arbejdspladsen - casestudier i socialforvaltningen
Download rapporten (pdf)