Lige adgang til praktikpladser (2016)

Undersøgelsen handler om de udfordringer der kan være for etniske minoriteter i forhold til korrespondancen og samarbejdet mellem virksomheder og erhvervsskoler, når der indgås aftaler om praktik.

Lige adgang til praktikpladser (2016)
Download rapporten (pdf)