Kommuners og regioners brug af arbejds- og lærlingeklausuler

I indeværende rapport undersøges kommuners og regioners brug af arbejdsklausuler og lærlingeklausuler indenfor udvalgte områder.

Kommuners og regioners brug af arbejds- og lærlingeklausuler
Download rapporten (pdf)