Hvor går de ikke-faglærte hen, når virksomheden lukker og flytter til udlandet? - en undersøgelse af en konkret virksomhedslukning

Denne undersøgelse sætter fokus på konsekvenserne af en virksomhedslukning. Hvad sker der med den arbejdskraft, som frigøres i forbindelse med lukning af en virksomhed?

Hvor går de ikke-faglærte hen, når virksomheden lukker og flytter til udlandet? - en undersøgelse af en konkret virksomhedslukning
Download rapporten (pdf)