Holder Påstandene? (2017)

Formålet med denne rapport er at nuancere debatten i forhold til påstande, som ofte er hørt, når der argumenteres for nødvendigheden af tidens beskæftigelsesreformer. I alt gennemgås grundlaget for 10 udvalgte påstande.

Holder Påstandene? (2017)
Download rapporten (pdf)