Giv en stemme til pårørende

Pårørende til fængselsindsatte har stort behov for hjælp og støtte. Denne undersøgelse viser, at organisationen SAVN yder en vigtig indsats, men at der er behov, der i højere grad kunne imødekommes ved tilbud om samtaler med en socialrådgiver, informationsaftener og øget tilstedeværelse på sociale medier.

Giv en stemme til pårørende
Download rapporten (pdf)