Forebyggelse og håndtering af gråzoneprostitution hos udsatte børn og unge (2018)

Nærværende rapport er en slutevaluering af LIVa –Forening mod skadevirkninger af prostitution (LIVa)’sprojekt ”Bedre trivsel og forebyggelse blandt anbragte børn og unge”.

Forebyggelse og håndtering af gråzoneprostitution hos udsatte børn og unge (2018)
Download rapporten (pdf)