Evaluering af Gentofte Kommunes handikap politik 2013-2016 (2018)

En analyse af hvilken betydning handicappolitikken har haft for borgere med funktionsnedsættelser, og hvordan den kan blive bedre.

Evaluering af Gentofte Kommunes handikap politik 2013-2016 (2018)
Download rapporten (pdf)