Efterforsorg i en Housing First-strategi

Gennem et litteraturstudie peger vi på, at herbergers efterforsorg med fordel kan spille en større rolle for at fastholde hjemløse i egen bolig. Rapporten er udarbejdet for Overførstergården, Arbejde Adler og SAND.

Efterforsorg i en Housing First-strategi
Download rapporten (pdf)