Boligundersøgelsen (2016)

Formålet med Boligundersøgelsen er at tilvejebringe nuanceret viden om elever og studerendes boligsituation anno 2016. Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelsen blandt elever og studerende i Danmark.

Boligundersøgelsen (2016)
Download rapporten (pdf)