Betydningen af lokale arbejdstidsaftaler for fastholdelse af folkeskolelærere (2018)

Analysen undersøger udviklingen i andelen af lærere, som overvejer at skifte job på grund af arbejdsforholdene i kommunen, henholdsvis før og efter indførelsen af de nye arbejdstidsregler.

Betydningen af lokale arbejdstidsaftaler for fastholdelse af folkeskolelærere (2018)
Download rapporten (pdf)