Blev det norske stortingsvalg udsat for udenlandsk påvirkning?

Det norske stortingsvalget ble avholdt 13. september og som en del av regjeringens tiltaksplan for å hindre uønsket påvirkning i valget har vi sammen med Forsvarets forskningsinstitutt og Common Consultancy undersøkt hvorvidt utenlandske aktører forsøkte å påvirke valget. Kartleggingen inkluderte både statlige og ikke-statlige aktører.

Vi har ikke funnet tegn på direkte valgpåvirkning fra utenlandske aktører, men vi har avdekket aktive forsøk fra utenlandske aktører på å påvirke et norsk publikum.

Studien bygger på fire analyser som er basert på innhold fra norske nettsider (.no-domener), Twitter og åpne grupper og sider på Facebook.

Funnene i rapporten viser at informasjonspåvirkning mot demokratier foregår i betydelig omfang. Denne illegitime aktiviteten er ofte subtil og med lav intensitet over tid.

En av rapportens anbefalinger er at fremtidig kartlegging av uønsket informasjonspåvirkning av valg bør gjøres over et lengre tidsrom. Kartleggingen bør også inkludere påvirkning av politiske saker og generell svekkelse av tilliten i samfunnet og til demokratiske institusjoner.

Illustrationsbillede: Silje R. Kampesæter.

Hent rapporten her (pdf)