Anerkendelse i den offentlige debat på Facebook

Med støtte fra TrygFonden har vi udviklet en algoritme baseret på kunstig intelligens og undersøgt 63 millioner kommentarer på mediers og politikeres Facebooksider fra januar 2019 til februar 2021. Algoritmen til detektion sproglig anerkendelse er, så vidt vi ved, den eneste af sin slags. Med big data analyse og algoritmer kan vi nu for første gang sætte tal på den sproglige anerkendelse i den samlede offentlige Facebookdebat. Vores undersøgelse viser, at 14 pct. eller omkring hver 7. kommentar på mediernes og politikernes Facebooksider indeholder sproglig anerkendelse. I rapporten kommer vi også omkring, hvilke sider der er værter for den anerkendelse debat, og hvilke emner danskerne debatterer med mest anerkendelse i sproget. Algoritmerne gøres tilgængelige open source på GitHub. Det er vores håb, at teknologien kan gavne danske sprogforskere og forskere i kunstig intelligens. Undersøgelsen af anerkendelse i den offentlige debat på Facebook er den tredje undersøgelse i et større projekt om Danmarks digitale medborgerhuse, finansieret af TrygFonden. Download rapporten nedenfor, eller find den under fanen "Publikationer".

Hent rapporten her (pdf)