Digital ytringsfrihed og sociale medier

Hver dag slettes tusindvis af kommentarer på Facebook. Alene på de fem danske nyhedsmediers facebooksider slettes over ½ miollion kommentarer om året. En stor del af de slettede kommentarer er almindelige holdningsytringer. Andre er nedladende, truende eller ligefrem strafbare: “…STRAM DOG OP REGERING”, ”Tá en tudekiks duksedreng and fuck of asshole”, ” … han skal bare dræbes med det samme.”

Ytringsfrihedens grænser har længe været et omdiskuteret emne. Med de sociale medier har emnet fået endnu en dimension. For i takt med at store dele af den demokratiske samtale er rykket over på internettet og i særdeleshed på sociale medier, er det i vidt omfang blevet private aktører, der står for at definere grænserne for den legitime debat. Virksomheder som Facebook intervenerer hver dag i danskernes praktiske udøvelse af ytringsfriheden.

Spørgsmålet om ytringsfrihedens grænser på Facebook har stor praktisk betydning. For danskerne debatterer flittigt samfundsforhold på de sociale medier. Men vores kortlægning viser, at 6,2% af kommentarerne på fem udvalgte nyhedsmediers facebooksider forsvinder igen. Det svarer til, at der på de fem facebooksider årligt slettes mere end 530.000 kommentarer.

Kommentarerne slettes enten af Facebook, nyhedsmediet eller facebookbrugeren selv, men set udefra kan man ikke fastslå, hvem der trykker på knappen. Dermed er det ikke muligt at udpege, hvem der reelt modererer den politiske diskussion og offentlige debat, som finder sted i kommentarsporene på nyhedsmediernes facebooksider. Dog er det muligt at identificere omfanget og indholdet af de slettede kommentarer på de relevante facebooksider. I samarbejde med Common Consultancy og tænketanken Justitia har vi afdækket, hvad de slettede kommentarer handler om, og hvor mange der er tale om.

Besøg websiten