Analyse af digital frivillighed

I mere end 20 år har Mozilla arbejdet for et åbent og frit tilgængelig internet for alle. Mest kendt er de nok for sin privacy-by-default web browser Firefox, men Mozilla udvikler også stemmegenkendelse, IoT-løsninger, og VR teknologi. Som er åbne og tilgængelig for alle.

For første gang har Mozilla, med vores hjælp, kortlagt omganget af den frivillige indsatsen, eller deres Rebel Alliance, som de selv kalder den.

Analysen er omfattende og baserer sig på aktivitet fra over 850,000 annonyme brugere indenfor 50 forskellige projekter. Vi har sammenstillet data fra 6 forskellige platforme, og analyseret millioner af digitale bidrag i tidsperioden 1998-2019.

Vi har udviklet mål for at kunne forstå engagement og deltagelse over tid, og dykket ned i konkrete projekt, så som Firefox. Ved at segmentere brugere baseret på deres adfærd, har vi udviklet indikatorer som kan bruges til at måle aspekter knyttet til sundheden til forskellige netværk af frivillige over tid.

Resultatet foreligger i en rapport, men også som et digital netværkskort hvor du kan gå i opdagelse i Mozillas frivillige univers.

Besøg websiten