Innovative erhvervsanalyser

Nye virksomheder er essentielle for fremtidens beskæftigelse og vækst. Men hvad karakteriserer nye virksomheder og iværksættere?

Det spørgsmål har vi hjulpet Bornholms Kommune med at besvare. Nye innovative virksomheder bryder ofte med de klassiske sektor- og brancheopdelinger, som traditionelle analyser baserer sig på, og derfor er der et behov for at nytænke den metodiske tilgang til erhvervsanalyser.

Via CVR registerets åbne API har vi adgang til ikke anonymiseret mikrodata om virksomheder. Dette giver mulighed for indsigter i mønstre og udviklingen i fx virksomheders ledelse, beskæftigelse og geografiske placering. For at få bedre indsigt i de nye virksomheders forretningsmodeller lavede vi web-scrap af deres hjemmesider og Facebooksider. Koblingen mellem virksomhedernes regnskab og ejerforhold på den ene side og deres online kommunikation giver en helt ny forståelse for, hvordan nye former for virksomheder reelt agerer. Gennem automatisk tekstanalyse var vi blandt andet i stand til at analysere, hvilke trends de nye virksomheder kobler sig på samt at få dybdegående forståelse for, hvilken værdiskabelse de tilbyder deres kunder.

Hent rapporten her (pdf)